Přihlášení

Číslo účtu základní školy

Pro veškeré platby na účet Základní školy, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou používejte prosím číslo tohoto bankovního účtu: 4284917379/0800. 


 

 

PODPORA MŠMT VÝUKY PLAVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

MŠMT podpořilo naši školu ve výuce plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této podpory získali žáci naší školy finanční podporu na dopravu na výuku plavání.


 

SBĚR PAPÍRU, BATERIÍ A STARÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ

Základní škola České Meziříčí pořádá

SBĚR PAPÍRU, BATERIÍ A STARÉHO POUŽITÉHO  ELEKTROZAŘÍZENÍ

ve čtvrtek 19. října 2017od 7,00 hod do 16, 00 hod.

v pátek 20. října 2017 od 7, 00 hod do 16, 00 hod.

 v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hod do 10, 00 hod.

Sběr probíhá ve dvoře základní školy.

                                                                 Děkujeme za vaši podporu.

 


 

MLÉKO DO ŠKOL

Od letošního školního roku se mění pravidla projektu MLÉKO DO ŠKOL, do kterého je škola zapojena. V souvislosti s touto změnou budou ochucená mléka dle objednání žáků dodávána až po té, co to projekt umožní – bližší informace zde.

Do té doby budou dodána pro všechny žáky školy ZDARMA (bez objednávání), pouze neochucená mléka, a to max. dva kusy na měsíc a žáka. Škola tato neochucená mléka žákům předá.

O dalším průběhu realizace projektu MLÉKO DO ŠKOL budeme informovat.


 

Kroužek mladých hasičů

Děti,které si vzaly přihlášku do HASIČSKÉHO KROUŽKU, musí ji odevzdat paní učitelce Láskové do 2. října. Každý rok se musí vyplnit registrační list členů,aby byly děti pojištěné.Kroužek bude od listopadu každé úterý od 12.05 hodin.Poplatek za členství ve sboru našeho SDH je 150 Kč.

Peníze bude vybírat paní učitelka Lásková nebo pan Pavel Podstata.

        Mgr. Vladimíra Lásková, vedoucí kolektivu MH

 


 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na pátek 29. září 2017 vedení Základní školy v Českém Meziříčí vyhlašuje  Ředitelské volno.