Přihlášení

VÝBOROVÁ SCHŮZE SRPZŠ A TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019

se ve sborovně školy koná od 16, 00 hodin VÝBOROVÁ SCHŮZE SRPZŠ a od 17, 00 budou probíhat TŘÍDNÍ SCHŮZKY v jednotlivých třídách. Od 16, 30 hodin proběhne na chodbě ve 2. poschodí NÁBOR STŘEDNÍCH ŠKOL.

                                                                                    Těšíme se na vaši účast

SBĚR PAPÍRU, BATERIÍ A STARÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ

Základní škola České Meziříčí pořádá

SBĚR PAPÍRU, BATERIÍ A STARÉHO POUŽITÉHO  ELEKTROZAŘÍZENÍ

ve čtvrtek 24. října 2019 od 7:00 hod. do 16:00 hod.

v pátek 25. října 2019 od 7:00 hod. do 16:00 hod.

 v sobotu 26. října 2019 od 8:00 hod. do 10:00 hod.

Sběr probíhá ve dvoře základní školy.

                                                                 Děkujeme za vaši podporu.

 


 

STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ ŠKOLY

 


Prázdninové období na naší škole

V této době se v budově školy naplno rozjely stavební práce, které by měly přispět k modernizaci této budovy  V rámci tohoto stavebního projektu dochází k modernizaci učebny fyziky a chemie, stávající jazykové učebny ve 3. NP, k modernizaci učebny pro pracovní činnosti v 1. NP. Dále před školou v prostorách dnešní předzahrádky vznikne venkovní učební prostor, který bude využíván pro výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodovědy, prvouky a dalších předmětů za pěkného počasí, případně tento prostor bude sloužit jako odpočinková zóna pro potřeby školní družiny.  Nejrozsáhlejší součástí projektu je půdní vestavba v prostorách 4 NP.  V těchto místech vznikají nyní 3 nové třídy pro výuku. Jedná se o učebnu jazyků, učebnu ICT a tzv. environmentální učebnu pro výuku přírodovědných předmětů.   Díky stavbě výtahu, který bude umístěn v zadní části budovy, bude mít naše škola bezbariérový přístup. Ukončení celé stavby, včetně dovybavení učeben, je stanoveno na konec dubna 2020.