Přihlášení

Rozvrhy hodin

Na stránkách jednotlivých tříd byly aktualizovány rozvrhy pro školní rok 2018/19.

Změny v rozvrzích vyhrazeny.


Zahájení školního roku 2018 - 2019

Proběhne v pondělí 3. 9. 2018 v 8:00 hodin před školou.

Slavnostní přivítání prvňáčků na obecním úřadě bude pro každou třídu samostatně.

1.A od 9:30 hodin, 1.B od 10:00 hodin.


 Provoz školní družiny:

3. 9. 2018 od 8:00 do 13:30 hodin. 


Školní jídelna:

3. 9. 2018 mají děti obědy hromadně odhlášené.

V případě zájmu o oběd na tento den je nutno si stravu přihlásit do 30. 8. 2018 do 13:00 hod.

Výdej obědů 3. 9. 2018 bude od 9:00 do 13:30 hod.


 Organizace školního roku - vydáno MŠMT ČR. 

 


 

 

HURÁ NA PRÁZDNINY

 

Zaměstnanci základní školy přejí všem žákům příjemně strávené dny hlavních prázdnin naplněné spoustou veselých zážitků, radosti a  sluníčka.

 


 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A SCHŮZKA SRPZŠ

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se konají v jednotlivých třídách od 17, 00 hodin třídní schůzky.  Výborová schůze SRPZŠ se koná od 16, 00 hodin ve sborovně školy.