Přihlášení

Nástup žáků do školy od 30. listopadu 2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROVOZU NAŠÍ ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Na základě rozhodnutí MŠMT se žáci základních škol vrací od 30. listopadu opět do svých lavic.

Vzhledem k tomuto nařízením je třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní a hygienická opatření.

Po celou dobu pobytu ve škole je nutné, aby žáci používali roušky.

Zde naleznete souhrnné informace k pobytu dětí ve škole. Konkrétní časy příchodu jednotlivých tříd  do školy vám během tohoto týdne sdělí třídní učitelé.


 

Od 30. listopadu nastupují zpět do školy povinně všichni žáci 1. stupně + žáci 9. ročníku

Ostatní žáci 2. stupně nastupují v rotujícím režimu takto :

od 30. listopadu nastoupí do školy žáci 6. A a 6. B, žáci 7. a 8. ročníku zůstávají doma na distanční výuce

od 7. prosince  nastoupí do školy žáci  7. třídy + 8. třídy, žáci 6. A a 6. B tento týden mají distanční výuku

-tento způsob výuky bude probíhat pro žáky 2. stupně  prozatím do 22. prosince 2020

Organizace školního dne bude probíhat dle následujících pokynů:

1. Příchod do školy bude postupný dle tříd /žáci budou vstupovat do školy v homogenních skupinách své třídy/.

-při vstupu dezinfekce, převlékání v šatně, odchod do třídy

2. Ranní školní družina- žáci tráví tento čas ve své třídě za dozoru paní vychovatelky na chodbě

3. Výuka všech tříd, které budou ve škole v daném týdnu přítomny, bude probíhat dle rozvrhu

4. Školní stravování

- všichni žáci, kteří navštěvují ŠJ budou mít přihlášen oběd od 30. 11.  /vyjma 7. a 8. ročníku/

- v případě, že si budou chtít tento oběd odhlásit, je nutné tak učinit do 26. 11. do 12, 00/přes internet nebo na telefonu 494 661 177, 730 149 404/.

5. Odpolední školní družina je zajištěna pro všechny přihlášené žáky. Žáci budou tento čas trávit ve skupinách jednotlivých ročníků.


 

 

ON LINE VÝUKA JAZYKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

Nejusilovnější třída z okresu v učení slovíček

Základní škola České Meziříčí je vítězem okresního kola jazykového šampionátu s WocaBee!
Žáci třídy 4.B angličtina získali prvenství v procvičování slovíček v okrese Rychnov nad Kněžnou a postupují do krajského kola.

V pondělí 9. listopadu se žáci naší školy zapojili do celočeské soutěže v učení cizích jazyků s názvem Podzimní WocaBee šampionát.
Ve druhém ročníku soutěže v procvičování slovíček mezi sebou soupeří žáci od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku.
Šampionát probíhá v aplikaci na učení cizích slovíček WocaBee, která funguje online, takže žákům nebrání v soutěžení ani distanční forma výuky.
Spolu je do soutěže zapojeno přibližně 45 000 žáků.

V našem okrese se nejusilovnějšími žáky v prvním kole soutěže stali žáci třídy 4.B angličtina.

Během prvního týdne šampionátu získali v aplikaci skvělý výsledek - jejich průměrný denní počet bodů (tzv. WocaPoints) na žáka byl v okresním kole až 521!
Stali se tak okresními WocaBee šampiony a postupují do krajského kola, které probíhá od 17. do 20. listopadu 2020.
Držme našim žákům palce, aby byli úspěšní i nadále a probojovali se až do Česko-slovenského finále Podzimního WocaBee šampionátu v prosinci.

Soutěže se také účastnily další třídy této školy, které se umístily následovně:

třída 3 /2. skupina/            7. místo

třída  6. B                             8. místo

třída 4. A                             16. místo

třída 5 /2. skupina/           18. místo

GRATULUJEME všem zúčastněným a přejeme jim hodně dalších jazykových úspěchů.


 

ON- LINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY

ON- LINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Schůzky SRPZŠ jednotlivých tříd proběhnou vzhledem k nařízení Vlády ČR v tomto období na naší škole on- line.

Společný termín těchto schůzek je 19. listopadu 2020 od 17. hodin.

Pozvánku na on line setkání  s informacemi o přihlášení obdrží rodiče od třídních  učitelů jednotlivých tříd. 

                                                                                                                                                                                                       Těšíme se na vaši účast


 

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKŮ OD 18. 11. 2020 DO ŠKOLY

INFORMACE K ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY 1. A 2. ROČNÍKŮ OD 18. 11. 2020

Vstup do školy

-      Při čekání před školou žáci dodržují rozestupy 2 metry od sebe.

-      Vstup do školy bude společný za dodržení odstupů žáků 2 metry od sebe 

Ranní družina 6, 30- 7, 10 hodin

     -žáci budou  trávit tento čas ve svých kmenových třídách, kde bude zajištěn korzující dozor

Vyučování

-      Výuka jednotlivých ročníků bude probíhat dle rozvrhu dané třídy

-      Výuka TV a HV bude v tomto období nahrazena jiným předmětem

Školní stravování

-      Žáci 1. a 2. ročníků, kteří navštěvovali v předchozím období ŠJ mají obědy PŘIHLÁŠENY od středy 18. 11. 2020. V případě, že žák nebude využívat školního  stravování je nutné tento oběd odhlásit telefonicky nebo přes internet do pondělí 16. 11. 2020 do 12, 00 hodin.

Odpolední školní družina 11, 10- 16, 00 hodin

-      Žáci budou trávit tento čas v homogenní skupině žáků  dané třídy, skupiny budou rozmístěny následovně:

-      Žáci 1. A- prostory ŠD

-      Žáci 1. B- prostor naproti ŠD

-      Žáci 2. A – prostor 4. A / 2. patro/

-      Žáci 2. B – prostor 4. B /2. patro/

-       Vyzvedávání žáků bude fungovat i nadále  pomocí zvonku u hlavního vchodu.


 

Družinka

Družinka si pro děti připravuje podzimní zábavné úkoly. Najdete ji v sekci TŘÍDY - nahlédněte :-)


 

DISTANČNÍ VÝUKA OD 2. 11. 2020

INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 2. LISTOPADU 2020 

Na základě rozhodnutí MZ ČR a MŠMT bude i nadále  na naší škole pokračovat výuka ve formě distančního vzdělávání.

On line výuka bude probíhat ve stejném režimu jako před podzimními prázdninami.  

Děkujeme vám za spolupráci    a přejeme všem hlavně hodně zdraví.