Přihlášení

HURÁ NA PRÁZDNINY

 

Zaměstnanci základní školy přejí všem žákům příjemně strávené dny hlavních prázdnin naplněné spoustou veselých zážitků, radosti a  sluníčka.

 


 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A SCHŮZKA SRPZŠ

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se konají v jednotlivých třídách od 17, 00 hodin třídní schůzky.  Výborová schůze SRPZŠ se koná od 16, 00 hodin ve sborovně školy. 


 

 

SBĚR PAPÍRU, BATERIÍ A POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

 

Základní škola České Meziříčí pořádá již tradiční jarní sběr papíru, baterií a starého použitého elektrozařízení. Sběr bude probíhat ve dvoře základní školy ve čtvrtek 5. dubna  a v pátek 6. dubna 2018 vždy od 7, 00 hodin do 16, 00 hodin a v sobotu 7. dubna 2018 od 8, 00 hodin do 10 hodin.

Děkujeme vám tímto za vaši podporu při této sběrové akci. 


 

 

 

Číslo účtu základní školy

Pro veškeré platby na účet Základní školy, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou používejte prosím číslo tohoto bankovního účtu: 4284917379/0800. 


 

 

PODPORA MŠMT VÝUKY PLAVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

MŠMT podpořilo naši školu ve výuce plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této podpory získali žáci naší školy finanční podporu na dopravu na výuku plavání.