Přihlášení

Úterý 9. 6. 2020 nástup II. stupně

Nástup žáků II. stupně ZŠ České Meziříčí do školy od 9. 6. 2020.

Žáci jsou rozděleni do skupin v maximálním počtu 15 a je vypracován časový harmonogram realizované výuky. Ten byl zaslán žákům na jejich školní maily. Žádáme o jejich dodržení.

Další pokyny:

  • Při prvním vstupu žáka do školy bude škola vybírat vyplněná a zákonnými zástupci podepsaná „Čestná prohlášení“.

  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

  • S konkrétními zásadami dodržování hygienických opatřeními budou žáci seznámeni ve škole.

    Vedení školy