Přihlášení

Ukončení školního roku 2019-2020

Úpravou opatření ministerstva zdravotnictví je umožněno základním školám ukončit školní rok podobně, jak jsme na to byli zvyklí v minulých letech.

Účastnit se mohou všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin.

!!!   Stále však bude nutné při vstupu do školy předložit "čestné prohlášení" !!!

Netýká se žáků, kteří již do školy chodí a prohlášení odevzdali. Do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

Přejeme klidný průběh konce školního roku.

vedení školy