Přihlášení

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK  2017- 2018 JE NUTNÉ, ABY VŠICHNI STÁVAJÍCÍ I NOVÍ STRÁVNÍCI DODALI ZNOVU VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ DO KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY minimálně 2 dny před prvním přihlášeným obědem. Formulář přihlášky najdete na stránkách školy, případně si je vyzvedněte ve školní jídelně.

Školní jídelna zahajuje svůj provoz vaření pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky  v pondělí 28. 8. 2017.  Jídelní lístek na tento týden bude zveřejněn od 21. 8. 2017 na stránkách školy v sekci školní jídelna

Dne 4. 9.2017 budou mít všichni strávníci, kteří odevzdali přihlášku, svůj oběd odhlášen. V případě zájmu o stravu tento den je nutné si oběd přihlásit do čtvrtka 31. 8. 2017 do 13, 00 hodin.

 

Provozní doba kanceláře školní jídelny je od 6,00 do 14, 30 hodin.