Přihlášení

ROZVRHY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2017- 2018

Rozvrhy jednotlivých tříd na školní rok 2017- 2018 děti obdržely od svých třídních učitelů v úterý 5. 9. 2017. V tomto týdnu jsou rozvrhy ještě dále upravovány pro potřeby žáků s VPU.  Finální rozvrhy budou  zveřejněny na stránkách školy od 11. 9. 2017 a o  případných změnách budou žáci informováni od svých třídních učitelů.                                                                                                                     Děkujeme za pochopení