Přihlášení

Kroužek mladých hasičů

Děti,které si vzaly přihlášku do HASIČSKÉHO KROUŽKU, musí ji odevzdat paní učitelce Láskové do 2. října. Každý rok se musí vyplnit registrační list členů,aby byly děti pojištěné.Kroužek bude od listopadu každé úterý od 12.05 hodin.Poplatek za členství ve sboru našeho SDH je 150 Kč.

Peníze bude vybírat paní učitelka Lásková nebo pan Pavel Podstata.

        Mgr. Vladimíra Lásková, vedoucí kolektivu MH