Přihlášení

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8. 6 2020. DO ŠKOLY

Z rozhodnutí vlády ČR  bude znovu umožněna  osobní přítomnost žáků 2. stupně opět  ve škole od 8. 6.2020.

Docházka žáků 2. stupně ZŠ v této době  je dobrovolná a po celé období bude výchovně vzdělávací proces probíhat dle doporučení MŠMT v rámci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit. 

Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u žáků 1. stupně, ale spíše o možnost konání konzultací, třídnických hodin, kontrolu domácích prací a uzavření klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2019- 2020. 

Prosíme vás tímto o vyplnění dotazníku k nástupu vašeho syna/ dcery, žáka/ žákyně 2. stupně ZŠ České Meziříčí do školy od 8. 6. 2020. 

Tento dotazník byl zaslán všem žákům 2, stupně na jejich školní mailové adresy. 

Další informace k nástupu žáků vám sdělíme po zpracování vašich dotazníků. 

Předem děkujeme za vaši spolupráci.

Vedení školy