Přihlášení

Kritéria hodnocení 2. pololetí 2019/2020 na ZŠ

Kritéria hodnocení 2. pololetí 2019/2020 na ZŠ

 Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Proto MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

 Dle Vyhlášky MŠMT závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlední:

1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. pro naše žáky v období od 27. ledna do 10. března 2020),

2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

o   snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

o   samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

o   četbu související se zadanými úkoly;

o   portfolia prací žáků, případně jejich další podklady,

o   zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci 2. pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku.

 V případě, že bude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel ve Vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.