Přihlášení

Ředitelské volno 2020

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s ustanovením §24, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno na dny:

pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020.

Ředitelské volno je vyhlášeno vzhledem k současné situaci (Covid – 19) a z technicko - organizačních důvodů.

Vysvědčení za školní rok 2019-20 obdrží žáci školy v pátek 26. 6. 2020.

O organizaci způsobu předání vysvědčení budeme informovat.