Přihlášení

Kroužky a úhrada za kroužky

KROUŽKY:

Zájmové útvary patřící pod ZŠ a řídící se pravidly stanovenými základní školou. Kroužky vedou ve většině případů vyučující naší školy.

Nabídka kroužků je pro každý nový školní rok prováděna v měsíci září. Kroužky pak probíhají pravidelně vždy v daném termínu a čase od října do května příslušného školního roku. Každý nabízený kroužek je otevřen, pokud se na něj přihlásí minimálně 5 dětí.

Poplatek za kroužky se bude odvíjet od počtu žáků navštěvujících daný kroužek, a to následovně:  

Počet dětí v kroužku

Poplatek na měsíc v Kč

5 – 9

50,-

10 – 15

40,-

15 a více

30,- 

 

Výjimku tvoří jazykové kroužky. Poplatek není odvozen od počtu dětí v kroužku, ale je stanovena fixní částka, a to ve výši 100,-Kč za měsíc. Počet dětí v jazykovém kroužku je maximálně 7 žáků.


DALŠÍ AKTIVITY PRO DĚTI:

Jedná se o zájmové útvary, které nejsou organizovány ZŠ.
Tyto kroužky se řídí svými organizačními i platebními podmínkami.

Informace k těmto aktivitám naleznete v sekci "Kroužky" v rozbalovacím menu "Další aktivity pro žáky".