Přihlášení

Další aktivity pro žáky

Jedná se o zájmové útvary, které nejsou organizovány ZŠ.
Tyto kroužky se řídí svými organizačními i platebními podmínkami.

Informace k těmto aktivitám naleznete v sekci "Kroužky" v rozbalovacím menu "Další aktivity pro žáky".