Přihlášení

Florbalový kroužek

Kroužek pro žáky 3. - 5. tříd probíhá každý pátek od 12:05 do 12:50 v tělocvičně.

Kroužek vede Mgr. Alena Altová