Přihlášení

Kroužek atletiky

Atletika I.

Tréninky atletického kroužku se konají každé pondělí od 14:40 do 15:40 hod. na hřišti nebo v tělocvičně školy. Kroužek je určen pro žáky ve věku 6 až 11 let. 

 

Atletika II. 

Tréninky atletického kroužku se konají každý pátek od 13:00 do 14:00 hod. na hřišti nebo v tělocvičně školy. Kroužek je určen pro žáky ve věku 6 až 11 let.

Kroužky vede Bc. Jan Šafář.