Přihlášení

Kroužky a úhrada za kroužky

KROUŽKY:

 Zájmové útvary patřící pod ZŠ a řídící se pravidly stanovenými základní školou. Kroužky vedou ve většině případů vyučující naší školy.

 Nabídka kroužků je pro každý nový školní rok prováděna v měsíci září. Kroužky pak probíhají pravidelně vždy v daném termínu a čase od října do května příslušného školního roku. Každý nabízený kroužek je otevřen, pokud se na něj přihlásí minimálně 5 dětí.

 Od školního roku 2019 – 2020 je stanoven poplatek za každý kroužek ve výši 50,- Kč za měsíc za jednoho žáka.

 Výjimku tvoří jazykové kroužky a přípravné semináře k přijímacím zkouškám na SŠ. Poplatek za tyto kroužky je stanoven ve výši 100,-Kč za měsíc za jednoho žáka. Počet dětí v jazykovém kroužku je maximálně 7 žáků.

 České Meziříčí, 31. 8. 2018

 


 

DALŠÍ AKTIVITY PRO DĚTI:

Jedná se o zájmové útvary, které nejsou organizovány ZŠ.
Tyto kroužky se řídí svými organizačními i platebními podmínkami.

Informace k těmto aktivitám naleznete v sekci "Kroužky" v rozbalovacím menu "Další aktivity pro žáky".