Přihlášení

Sportuj ve škole

Sportovní kroužek pro děti 1. - 3. ročníků navštěvujících školní družinu

probíhá v pátek od 13h do 14h pod vedením paní vychovatelky Petry Přibylové.