Přihlášení

Tenisový kroužek

 Tenisový kroužek pro žáky 3. - 5. ročníků probíhá v pátek od 12.00 do 12.50h v tělocvičně (popř. na hřišti).

Kroužek vede Ing. Mgr. Jitka Juhaňáková