Přihlášení

Projekty

Škola je zapojena do několika projektů, vyhlášených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů  zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

46. Výzva IROP - Infrastruktura základních škol - Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ. Žadatelem dotace je Obec České Meziříčí.

 

Hodina pohybu navíc - Projekt na podporu rozvoje pohybových dovedností žáků - trenér Mgr. Václav Odl.