Přihlášení

SRPŠ

ZŠ spolupracuje se zákonnými zástupci žáků prostřednictvím výboru SRPŠ (Spolek Rodičů a Příznivců Školy), jehož předsedkyní je Ing. Jolana Rejchrtová. Členové výboru SRPŠ se pravidelně schází alespoň 3x ročně.

SRPŠ je hlavním organizátorem Školských plesů.