Přihlášení

Omluvenky

Nahlásit nepřítomnost dítěte ve výuce je možné telefonicky na čísle 494 661 277 (hospodářka školy, ředitelna, sborovna), osobně nebo mailem omluvenka@zscm.cz - též na webu školy, levé menu Omluvenka mailem.

Tyto typy omluvenky mají pouze informativní charakter a nenahrazují omluvenku v žákovské knížce!