Přihlášení

Recyklohraní

I v letošním školním roce  se naše ZŠ  zapojuje do celorepublikového projektu

 

RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SI SVĚT.

 

V rámci tohoto projektu probíhá ve škole celoroční sběr baterií a starých tonerů. Proběhnou 2 organizované sběrové akce, kde děti mohou odevzdat použitá elektrozařízení spolu s vybitými bateriemi.

Sběr baterií

Tento sběr probíhá celoročně. Děti přinesou vybité baterie v řádně označeném sáčku /jméno+ příjmení, třída, hmotnost / do třídy a odevzdají je třídnímu učiteli. Žáci 1. tříd, případně další zájemci, kteří požádají svého třídního učitele, obdrží na podporu sběru baterií doma krabičku ECOCHEESE.

Sběr tonerů a cartridge

Nádoba na sběr použitých tonerů a cartridge je umístěna u schodů do 1. podlaží.  Použité tonery a cartridge můžete do této krabice vhazovat  také celoročně. Počet vhozených tonerů žák nahlásí svému třídnímu učiteli.

 Sběr použitého elektrozařízení

V rámci dvou sběrových akcí /podzim, jaro / budeme ve škole sbírat  všechna drobná použitá elektrozařízení, která projdou vhazovacím otvorem sběrné nádoby /velikost popelnice/, např. rádia, mp3, přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, el. hud. nástroje, drobné kuchyňské elektrospotřebiče, kabely, nabíječky,…..atd.  Všechna elektrozařízení musí být kompletní.

Televizory a PC monitory již nevybíráme.

Dle pokynů z RECYKLOHRANÍ nebudeme v letošním školním roce za  sběr baterií, elektra a tonerů získávat žádné body.  Z tohoto důvodu nebudou na konci školního roku odměněni nejlepší sběrači školy věcnými cenami.