Přihlášení

Školní družina

Školní družina je výchovné zařízení, které má u nás dlouholetou tradici. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje dětem náplň volného času před a po školním vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Naše školní družina pracuje v samostatných prostorách v přístavbě ZŠ, která je propojena s hlavní budovou, šatnou a jídelnou.

 

Organizace školní družiny:

 ŠD zabezpečuje ranní a odpolední provoz.

 Ranní provoz je od 6.30 hod. do 7.15 hod. a je určen všem dětem (i nepřihlášených do ŠD).

 Odpolední provoz začíná v 11.10 hod. a končí v 16.00 hod.

 Kontaktní telefon: 731 002 178

 Školní družina pracuje ve 2 odděleních:

 1. oddělení – Lenka Kocourková (vedoucí vychovatelka)

 2. oddělení – Michaela Lovečková

 

Rámcová skladba zaměstnání dětí ve školní družině:

   6.30 – 7.15    odpočinková a rekreační činnost

11.10 – 12.30   hygiena a oběd

12.30 – 13.00   odpočinková činnost

13.00 – 14.00   řízená činnost (výtvarná, pracovní, hudební, literární, příprava na vyučování, dramatická,  

                         sebeobslužná, přírodovědná, sportovní, pohybová…)

14.00 - 14.30    hygiena, svačina

14.30 – 16.00  rekreační činnost (volné hry, pohybové hry, hry v družině, pobyt venku na školním dvoře nebo hřišti)