Přihlášení

Školní družina

Školní družina je výchovné zařízení, které má u nás dlouholetou tradici. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje dětem náplň volného času před a po školním vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Naše školní družina pracuje v samostatných prostorách v přístavbě ZŠ, která je propojena s hlavní budovou, šatnou a jídelnou.

 

Organizace školní družiny:

 ŠD zabezpečuje ranní a odpolední provoz.

 Ranní provoz je od 6.30 hod. do 7.15 hod. a je určen všem dětem (i nepřihlášených do ŠD).

 Odpolední provoz začíná v 11.10 hod. a končí v 16.00 hod.

 Kontaktní telefon: 731 002 178

 Školní družina pracuje ve 2 odděleních:

 1. oddělení – Lenka Kocourková (vedoucí vychovatelka)

 2. oddělení – Michaela Lovečková

 

Rámcová skladba zaměstnání dětí ve školní družině:

   6.30 – 7.15    odpočinková a rekreační činnost

11.10 – 12.30   hygiena a oběd

12.30 – 13.00   odpočinková činnost

13.00 – 14.00   řízená činnost (výtvarná, pracovní, hudební, literární, příprava na vyučování, dramatická,  

                         sebeobslužná, přírodovědná, sportovní, pohybová…)

14.00 - 14.30    hygiena, svačina

14.30 – 16.00  rekreační činnost (volné hry, pohybové hry, hry v družině, pobyt venku na školním dvoře nebo hřišti)

 

 

Kontakt

 

Telefonní číslo do školní družiny: 731 002 178

 

Vedoucí vychovatelka: Lenka Kocourková

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vychovatelka: Michaela Lovečková

Změny, omluvenky

Veškeré změny v odchodech žáků nebo odhlášení ze školní družiny je nutné včas nahlásit. 

Je možné tak učinit buď telefonicky na čísle 731 002 178osobně při vyzvedávání žáka, nebo zapsáním do notýsku dítěte. 

Bez tohoto není možné dítě např. pustit ze školní družiny samotné dříve na autobus!