Přihlášení

Celoroční plán práce ŠD

Září –téma měsíce:  Naše škola, naše družina.

·        seznámení dětí s Vnitřním řádem ŠD

·        vzájemné seznámení, navazování nových přátelství

·        poznávání školy, jejího okolí, obce

·        upevňování hygienických návyků, sebeobsluha v jídelně, v šatnách

·        vycházky – orientace v obci

·        pohybové a sportovní hry na hřišti

 

Říjen – téma měsíce: Barevný podzim.

·        pozorování změn přírody na podzim – vycházky

·        sbírání přírodnin

·        podzimní výzdoba prostor družiny a školy

·        zásady zdravé výživy (ovoce a zelenina)

pouštění draků

·        podzimní svátky – Dušičky a Halloween

·        stavění lesních domečků z přírodnin

 

Listopad – téma měsíce: Proměny přírody.

·        besedy o ročních obdobích

·        zvířata v lese – povídání, kreslení

·        umístění krmítka pro ptáky

·        hry v tělocvičně

·        vědomostní soutěže (Riskuj, AZ kvíz, Chcete být milionářem)

·        turnaje ve stolních hrách

·        výzdoba třídy a chodeb „Těšíme se na zimu“

·        lidské tělo, zásady první pomoci, prevence úrazů

 

Prosinec – téma měsíce: Vánoční čas.

·        vánoční zvyky a tradice

·        Vánoce ve světě

·        vánoční besídka ve družině, rozbalování dárků, posezení u vánočního stromečku

·        pečení perníčků

·        čertovský rej – odpoledne plné her a zábavy

·        staročeské Vánoce

·        adventní zpívání - koledy

 

 

 

Leden – téma měsíce: Bude zima, bude mráz.

·        novoroční předsevzetí – správná holka, správný kluk

·        vycházky, pozorování zimní přírody, stopy zvířat ve sněhu

·        zimní radovánky se sněhem

·        soutěže ve zpěvu

·        hrajeme divadlo

·        turnaje ve stolních hrách

 

Únor – téma měsíce: Cesta ke zdraví.

·        moje tělo, moje zdraví, otužování

·        relaxační cvičení

·        lidské tělo, zásady první pomoci, prevence úrazů

·        Karneval – zábavné odpoledne

·        zvyky a obyčeje – masopust

·        míčové hry v tělocvičně

 

Březen – téma měsíce: Kniha je náš přítel.

·        návštěva obecní knihovny

·        výstavka oblíbených knih

·        Vítání jara

·        výzdoba chodeb a tříd

·        zdobení a výroba kraslic

·        didaktické hry

 

Duben – téma měsíce: Máme rádi zvířata.

·        vycházky do přírody – příchod jara

·        domácí mazlíčci, zvířata v ZOO, ve volné přírodě

·        Velikonoce – svátky jara, zvyky a tradice

·        Den Země – úklid okolí školy, hry s ekologickou tematikou

·        dopravní výchova – pravidla silničního provozu, jízda zručnosti na kole

·        čarodějnice – odpoledne her a kouzlení, opékání párků

 

Květen – téma měsíce: Jsme veselé děti.

·        poznáváme léčivé byliny

·        práce s atlasem rostlin

·        státní svátky v květnu

·        týdenní projekt – „Moje maminka“

·        relaxace v přírodě

·        soutěž „O krále kuliček“

·        malování na chodník

 

Červen – téma měsíce: Jsme veselé děti.

·        Den dětí – zábavné odpoledne

·        pobyt v přírodě

·        koloběžkiáda

·        prstem po mapě – vlastivědné soutěže

·        památky v okolí

·        sportovní pětiboj

bezpečnost o prázdninách