Přihlášení

Dokumentace

Ve školní družině se vede tato dokumentace:  

  1. písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
  2. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí
  3. celoroční plán činnosti
  4. vnitřní řád školní družiny, rozvrh činností