Přihlášení

Kritéria pro přijímání žáků

Ve školním roce 2020 - 2021 budou přijati všichni žáci z I. a II. tříd. Do doplnění kapacity budou přijati někteří žáci 3. tříd dle kritérií pro přijetí.

Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:    

                              1. žáci 1. ročníku

                              2. žáci 2. ročníku

                              3. žáci 3.ročníku-zájemci do naplnění kapacity

 Přednostně budou přijímáni žáci pracujících rodičů a žáci dojíždějící.