Přihlášení

Vyzvedávání a uvolňování žáků:

Žáci jsou ze školní družiny uvolňováni dle rozpisu odchodů uvedených na zápisním lístku. O změnách v odchodech žáka nás, prosím, informujte písemně do notýsku dítěte (jednorázové písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů).

V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti.

Při vyzvedávání žáků používejte zvonku, který je umístěn u hlavního vchodu a je označen nápisem DRUŽINA. Pomocí elektronického vrátného  budete vpuštěni do prostor šaten, kam bude Vaše dítě z družiny odesláno.
          V případě pravidelné či nepravidelné docházky do ranní družiny je nutné přivést žáka do 7,00 hodin. Po sedmé hodině čekají žáci před budovou školy na její otevření v 7,10 hod.