Přihlášení

Změny, omluvenky

Veškeré změny v odchodech žáků nebo odhlášení ze školní družiny je nutné včas nahlásit. 

Je možné tak učinit buď telefonicky na čísle 731 002 178osobně při vyzvedávání žáka, nebo zapsáním do notýsku dítěte. 

Bez tohoto není možné dítě např. pustit ze školní družiny samotné dříve na autobus!