Přihlášení

Mgr. Iva Ježková

Výuka na dálku 25. - 29. 5.

ČJ - opakování a procvičování učiva 2. třídy, pracovní list str. 16, 17 (v mailu), písemně: učebnice str. 111/15

Čtení - čítanka str. 98 - 104

Písanka - str. 28, 29

M - opakování a procvičování učiva 2. třídy, M str. 32 - 35, M minutovky str. 11/22

Prv - učebnice str. 50 - 51, pracovní sešit str. 42, 43

 

Schůzka online:

26. 5. (úterý): Pozdrav ze třídy (10,30 h.)

Domácí příprava 18. - 22. 5.

Čj - str. 94, 95 (ústně), písemně str. 94/2, pracovní list str. 41 (Slabiky bě, pě, vě, mě)

Čtení - čítanka str. 92 - 94, 96 - 97

Písanka - str. 26, 27

M - str. 28, 29, 30, 31 (dobrovolně str. 30/2, 3)

M minutovky - str. 9, 10 (dobrovolně str. 9/17, str.10/20)

Prv - učebnice str. 48, 49, pracovní sešit str. 39, 40, 41 (dobrovolně str. 40/4, 5, 7, str. 41/11, 13)

 

Schůzky online (7 skupin):

19. 5. (úterý): M - Násobení číslem 2

20. 5. (středa): 1. (od 8 h.) - 5. skupina (od 10 h.) - Procvičování učiva

21. 5. (čtvrtek): 6. (od 10,30 h.) a 7. skupina (od 11 h.) - Procvičování učiva

Domácí příprava 11. - 15. 5.

ČJ - str. 92, 93 (ústně), písemně str. 92/2 (1 řádek), str. 92/4 a 93/4 (diktáty slov), pracovní list str. 40: Slabiky dě, tě, ně.

Čtení - čítanka str. 88 - 91

Písanka - str. 24, 25

M - str. 23, 24, (25 - ústně), 26, 27

M minutovky - str. 8

Prv - učebnice str. 46, 47, pracovní sešit str. 38

 

Schůzky online (1. - 7. skupina):

12. 5. (úterý): ČJ - Skupiny dě, tě, ně, pracovní list str. 40

13. 5. (středa): M + Prv - Orientace v čase, procvičování

14. 5. (čtvrtek): M - Vyvození násobení, pracovní sešit str. 26.

(V případě porady pedagogů 14. 5., bude online schůzka 6. skupiny v 10,30 h. a 7. skupiny v 11 h. přesunuta na pátek 15. 5.)

 

 

Domácí příprava 4. - 7. 5.

ČJ - str. 89, 90, 91 (ústně), písemně str. 89/3 (diktát vět), 90/2 (1 řádek), str. 91/2 (1 řádek)

Čtení - čítanka str. 84 - 87

Písanka - str. 30, 31

M - str. 20, 21, 22 (dobrovolně str. 20/1, 21/ 2 - druhá polovina cvičení)

M minutovky - str. 6, 7 ( dobrovolně str. 6/11, 7/14)

Prv - učebnice str. 45, prac. sešit str. 36, 37

7. 5. Kontrola domácí přípravy. (Bližší informace v emailu.)

8. 5. Státní svátek.

 

Online schůzky (1. - 7. skupina):

5. 5. (úterý): Čtení - Co všechno musí dělat jaro (báseň zpaměti str. 82).

6. 5. (středa): ČJ - Vyvození skupin bě, pě, vě.