Přihlášení

Mgr. Lenka Vostoupalová

Domácí výuka 22. 5.

Český jazyk: Procvičování vzorů rodu ženského a středního

-procvičovat vzory na webových stránkách

-učebnice str. 94/ cv. 4 b) ústní procvičování pravopisu

-PS str. 19/ cv. 5 dle pokynů

-PS str. 19-20/ cv. 7 doplnit vynechaná písmena

-dobrovolný BONUS: PS str. 19/ cv. 6

 

Matematika: Písemné násobení dvojciferným činitelem

-M3 str. 27/ cv. 1 dle pokynů

Domácí výuka 21. 5.

Český jazyk: Procvičování vzorů rodu ženského a středního

-procvičovat vzory na webových stránkách

-učebnice str. 94/ cv. 4 a) ústní procvičování pravopisu

-učebnice str. 94/ cv. 6 ústní opakování předpon

-PS str. 18/ cv. 3 dle pokynů

-PS str. 18/ cv. 4 podtrhat podstatná jména rodu středního a ženského

 

Matematika: Písemné násobení dvojciferným činitelem

-poslechnout si výklad nového učiva na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw

-M…Minutovky str. 14/ cv. 27

Domácí výuka 20. 5.

Český jazyk: Procvičování vzorů rodu ženského a středního

-procvičovat vzory na webových stránkách

-učebnice str. 93/ cv. 2 c) d) ústní procvičování pravopisu

-učebnice str. 94/ cv. 5 ústní opakování přípon

-PS str. 18/ cv. 1, 2 dle pokynů

 

Matematika: Písemné násobení jednociferným činitelem

-M…Minutovky str. 13/ cv. 26 → dle pokynů

-dobrovolný BONUS: M…Minutovky str. 13/ cv. 25

Vlastivěda - 11. týden

Dobré ráno, čtvrťáci. 

V tomto týdnu se vrátíme do naší historie. Povíme si o husitech. Celé husitské období si můžete pročíst v učebnici na stranách 87 - 89. Nebo si prohlédněte moji prezentaci (v mailu). Nezapomeňte potom zapsat zápis.

Hezký týden, Blanka Hrnčířová

ZÁPIS:

Mistr Jan Hus

—  byl kněz a učitel (mistr) na pražské univerzitě

—  kázal v Betlémské kapli v Praze

—  vystoupil proti rozmařilému životu kněží

—  chtěl obhájit své učení před koncilem v německém městě Kostnici, byl však uvězněn a nucen k tomu, aby své učení odvolal

—  protože tak neučinil, byl odsouzen k trestu smrti

—  byl upálen 6. července 1415

České země v době husitské

—  Husova smrt vyvolala v Čechách pobouření

—  učení dál šířili jeho stoupenci, kterým se říkalo husité

—  znamením husitů se stal kalich

—  husité založili město Tábor, kde žili v rovnosti

Vojenské výpravy

—  proti husitům byly pořádány vojenské výpravy – „křížové“

—  pod vedením Jana Žižky z Trocnova husité slavně vítězili

—  mezi husity časem narůstaly spory, které vyvrcholily bitvou u Lipan roku 1434

Jiří z Poděbrad

·       roku 1458 zvolen českým králem

·        volili jej husitéi katolíci

·       obnovil ve státě klid a pořádek

Rod Jagellonců

  •  - polský rod nastoupil po smrti Jiřího z Poděbrad 

 

Domácí výuka 19. 5.

Český jazyk: Procvičování vzorů rodu ženského a středního

-procvičovat vzory na webových stránkách

-učebnice str. 93/ cv. 2 a) b) ústní procvičování pravopisu

-učebnice str. 93/ cv. 3   přečíst si + ústně doplňující úkoly c) e) f)

-PS str. 17/ cv. 11

 

Matematika: Písemné násobení jednociferným činitelem

-M…Minutovky str. 12/ cv. 24 a) → vypočítat + výsledky seřadit od nejmenšího po největší

-M…Minutovky str. 12/ cv. 24 b) → vypočítat + výsledky seřadit od největšího po nejmenší