Přihlášení

DISTANČNÍ VÝUKA OD 2. 11. 2020

INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 2. LISTOPADU 2020 

Na základě rozhodnutí MZ ČR a MŠMT bude i nadále  na naší škole pokračovat výuka ve formě distančního vzdělávání.

On line výuka bude probíhat ve stejném režimu jako před podzimními prázdninami.  

Děkujeme vám za spolupráci    a přejeme všem hlavně hodně zdraví.


 

DISTANČNÍ VÝUKA

INFORMACE K VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE OD 14. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření Vláda ČR omezuje provoz základní škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na  základním vzdělávání v základní škole.

Od 14. 10. 2020 /středa/ přechází výuka do DISTANČNÍ FORMY.

Žáci byli informováni o organizaci výuky na dálku svými třídními učiteli dnes ve škole.  Dále bude výuka  probíhat dle pokynů vyučujících jednotlivých předmětů.

Školní jídelna zůstává prozatím v provozu  a umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem výuky.  Strava bude žákům vydávána do jídlonosičů zadním vchodem do školní jídelny výdejním okénkem.

Doba výdeje obědů je od 11, 00 do 12, 30 hodin.

Všichni žáci školy mají obědy od zítřka odhlášeny. V případě zájmu o stravu, oběd prosím přihlaste telefonicky přes vedoucí školní kuchyně /tel č. 494661177, 730149404/.

Vzhledem k uzavření školy rušíme sběrovou akci starého papíru a starých použitých elektrozařízení, která byla naplánována na 22. 10- 24. 10. 2020.  O případném novém termínu sběru vás budeme informovat. 

 

Děkujeme vám za pochopení


 

Střídavá výuka pro žáky 2. stupně

ORGANIZACE VÝUKY NA 2. STUPNI ZŠ OD PONDĚLÍ 12. 10.

Na základě nařízení MŠMT zavádíme  na naší škole od 12. 10. 2020 pro žáky 2. stupně střídavou výuku ve třídách dle následujícího rozdělení docházky jednotlivých tříd

12.- 16. října

19.- 23. října

Výuka ve škole

Výuka distančně

Výuka ve škole

Výuka distančně

6. A

8. třída

8. třída

6. A

6. B

9. třída

9. třída

6. B

7. třída

 

 

7. třída

 

 Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu bez omezení.

Distanční výuka bude probíhat také dle rozvrhu jednotlivých tříd v době od 7, 30 do 12, 50 /pokud daná třída nekončí dříve/.

Tato forma výuky je pro žáky nyní povinná. 

V případě neúčasti na on- line hodině je třeba žáka omluvit třídnímu učiteli.

Školní jídelna umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování žákům, kteří se vzdělávají distančně.  Žáci nebo zákonní zástupci žáků mají možnost si oběd odebrat do jídlonosičů ve školní jídelně /zadní vchod/ v době 10, 25- 10, 40 nebo mezi 13, 00- 13, 15.  Všichni žáci, kteří se v nadcházejícím týdnu vzdělávají distančně /8. + 9. ročník/mají  stravu na tento týden odhlášenou.


 

Přestup na střídavou výuku žáků 2. stupně

PŘESTUP NA STŘÍDAVOU VÝUKU ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Na základě nařízení  MŠMT přechází výuka žáků 2. stupně od 12. 10.2020 do střídavé formy /prezenční /distanční /. O konkrétním způsobu výuky jednotlivých ročníků budeme informovat během dnešního dne.

Děkujeme za pochopení


 

Výuka plavání odložena

MIMOŘÁDNÉ SDĚLENÍ

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví budou od zítřka uzavřeny vnitřní plavecké bazény. Z tohoto důvodu je odložena výuka plavání pro 2. a 3. ročník

Děti zůstanou zítra ve škole a budou se učit podle rozvrhu.

Děkujeme za pochopení


 

Mimořádné opatření

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Na základě nařízení KHS se sídlem v Hradci Králové a na základě usnesení vlády ČR nebudou až do odvolání probíhat zájmové aktivity ZŠ.

Děkujeme za pochopení


 

INFORMACE K VÝUCE dne 25. 9. 2020

INFORMACE K VÝUCE 25. 9. 2020

Výuka v pátek 25. 9. 2020 proběhne na naší škole podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Ředitelské volno nebude v tento den uděleno.