Přihlášení

Informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v ČR

Vážení rodiče,

na základě mimořádného sdělení Ministerstva zdravotnictví jsme povinni až do odvolání uzavřít z níže zmíněných důvodů naši školu, včetně ŠD.

Další informace k této situaci budou vyvěšeny na stránkách školy.

Děkujeme za pochopení

vedení školy


Opatření na území ČR během nouzového stavu naleznete na webu Vlády ČR.

Další informace naleznete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ministerstvo školství zveřejňuje odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají problematiky vyhlášení nouzového stavu na území ČR.

Informace ze Školského informačního portálu Královéhradeckého kraje.


 

STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ ŠKOLY

 


Prázdninové období na naší škole

V této době se v budově školy naplno rozjely stavební práce, které by měly přispět k modernizaci této budovy  V rámci tohoto stavebního projektu dochází k modernizaci učebny fyziky a chemie, stávající jazykové učebny ve 3. NP, k modernizaci učebny pro pracovní činnosti v 1. NP. Dále před školou v prostorách dnešní předzahrádky vznikne venkovní učební prostor, který bude využíván pro výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodovědy, prvouky a dalších předmětů za pěkného počasí, případně tento prostor bude sloužit jako odpočinková zóna pro potřeby školní družiny.  Nejrozsáhlejší součástí projektu je půdní vestavba v prostorách 4 NP.  V těchto místech vznikají nyní 3 nové třídy pro výuku. Jedná se o učebnu jazyků, učebnu ICT a tzv. environmentální učebnu pro výuku přírodovědných předmětů.   Díky stavbě výtahu, který bude umístěn v zadní části budovy, bude mít naše škola bezbariérový přístup. Ukončení celé stavby, včetně dovybavení učeben, je stanoveno na konec dubna 2020.