Přihlášení

Mimořádná opatření MZ ČR

MŠMT ZASLALO ŠKOLÁM "INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ"

DOKUMENT NALEZNETE NA TOMTO ODKAZU.


 

Povinnost nošení roušek ve vnitřních společných prostorách školy

ROUŠKY VE VNITŘNÍCH  SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v České republice a v souladu s opatřením MZDR ČR jsme povinni od 10. 9. 2020  ve vnitřních společných prostorách školy používat roušky. Roušky nemusí být v učebnách při výuce a ve školní jídelně při konzumaci jídla. Žádáme všechny žáky o dodržování tohoto nařízení.

Děkujeme za pochopení


 

 

Mimořádná rodičovská schůzka

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 17 hodin bude v kmenových třídách probíhat mimořádná rodičovská schůzka z důvodu přidělení přihlašovacích kódů do Bakalářů (elektronická žákovská knížka, KOMENS).


 

Upřesňující informace k zahájení školního roku 20-21.

Pro rodiče prvňáčků.

Prosíme, aby prvňáčky do třídy doprovodili pouze rodiče (zákonní zástupci) a použili ochrannou roušku. Žáci a paní učitelky roušky mít nemusí.

Ostatní rodinní příslušníci se mohou zúčastnit následného slavnostního přivítání panem starostou. Bude-li se konat ve vnitřních prostorách školy, prosíme, aby i oni použili ochrannou roušku.

Pro ostatních žáky školy:

Ve vnitřních prostorách školy žáci nemusí mít roušky.

Pro návštěvy školy:

Prosíme, aby osoby, které navštíví školu, použily ve vnitřních prostorách školy roušku. 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Děkujeme

Vedení školy


 

Zahájení školního roku 2020 - 2021

Proběhne v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin před školou.

Slavnostní přivítání prvňáčků panem starostou bude pro každou třídu samostatně.

Při příznivém počasí ve venkovní učebně (vpravo v zahradě školy před hlavním vchodem). Jinak ve vnitřních prostorách školy.

1.A od 9:00 hodin, 1.B od 9:30 hodin.


 Provoz školní družiny:

 1. 9. 2020 od 8:00 do 13:15 hodin

a dále podle běžného režimu ŠD tj. denně od 6:30 hod. do 16:00 hod.


Školní jídelna:

1. 9. 2020 mají děti obědy hromadně odhlášené.

V případě zájmu o oběd na tento den je nutno si stravu přihlásit do 28. 8. 2020 do 13:00 hod.

Výdej obědů 1. 9. 2020 bude od 9:00 do 13:15 hod.

a dále podle běžného režimu školní jídelny


V Oblasti hygienických opatření se škola řídí "Manuálem k provozu škol" vydaným MŠMT.

Odpovědi Ministerstva školství na nejčastější dotazy ohledně škol a koronaviru.


 

Organizace školního roku - vydáno MŠMT ČR. 

 


 

 

Ukončení školního roku 2019-2020

Úpravou opatření ministerstva zdravotnictví je umožněno základním školám ukončit školní rok podobně, jak jsme na to byli zvyklí v minulých letech.

Účastnit se mohou všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin.

!!!   Stále však bude nutné při vstupu do školy předložit "čestné prohlášení" !!!

Netýká se žáků, kteří již do školy chodí a prohlášení odevzdali. Do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

Přejeme klidný průběh konce školního roku.

vedení školy

 


 

Úterý 9. 6. 2020 nástup II. stupně

Nástup žáků II. stupně ZŠ České Meziříčí do školy od 9. 6. 2020.

Žáci jsou rozděleni do skupin v maximálním počtu 15 a je vypracován časový harmonogram realizované výuky. Ten byl zaslán žákům na jejich školní maily. Žádáme o jejich dodržení.

Další pokyny:

  • Při prvním vstupu žáka do školy bude škola vybírat vyplněná a zákonnými zástupci podepsaná „Čestná prohlášení“.

  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

  • S konkrétními zásadami dodržování hygienických opatřeními budou žáci seznámeni ve škole.

    Vedení školy