Přihlášení

Úterý 9. 6. 2020 nástup II. stupně

Nástup žáků II. stupně ZŠ České Meziříčí do školy od 9. 6. 2020.

Žáci jsou rozděleni do skupin v maximálním počtu 15 a je vypracován časový harmonogram realizované výuky. Ten byl zaslán žákům na jejich školní maily. Žádáme o jejich dodržení.

Další pokyny:

 • Při prvním vstupu žáka do školy bude škola vybírat vyplněná a zákonnými zástupci podepsaná „Čestná prohlášení“.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 • S konkrétními zásadami dodržování hygienických opatřeními budou žáci seznámeni ve škole.

  Vedení školy


   

Ředitelské volno 2020

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s ustanovením §24, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno na dny:

pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020.

Ředitelské volno je vyhlášeno vzhledem k současné situaci (Covid – 19) a z technicko - organizačních důvodů.

Vysvědčení za školní rok 2019-20 obdrží žáci školy v pátek 26. 6. 2020.

O organizaci způsobu předání vysvědčení budeme informovat.


 

 

Kritéria hodnocení 2. pololetí 2019/2020 na ZŠ

Kritéria hodnocení 2. pololetí 2019/2020 na ZŠ

 Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Proto MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

 Dle Vyhlášky MŠMT závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlední:

1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. pro naše žáky v období od 27. ledna do 10. března 2020),

2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

o   snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

o   samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

o   četbu související se zadanými úkoly;

o   portfolia prací žáků, případně jejich další podklady,

o   zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci 2. pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku.

 V případě, že bude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel ve Vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.


 

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8. 6 2020. DO ŠKOLY

Z rozhodnutí vlády ČR  bude znovu umožněna  osobní přítomnost žáků 2. stupně opět  ve škole od 8. 6.2020.

Docházka žáků 2. stupně ZŠ v této době  je dobrovolná a po celé období bude výchovně vzdělávací proces probíhat dle doporučení MŠMT v rámci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit. 

Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u žáků 1. stupně, ale spíše o možnost konání konzultací, třídnických hodin, kontrolu domácích prací a uzavření klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2019- 2020. 

Prosíme vás tímto o vyplnění dotazníku k nástupu vašeho syna/ dcery, žáka/ žákyně 2. stupně ZŠ České Meziříčí do školy od 8. 6. 2020. 

Tento dotazník byl zaslán všem žákům 2, stupně na jejich školní mailové adresy. 

Další informace k nástupu žáků vám sdělíme po zpracování vašich dotazníků. 

Předem děkujeme za vaši spolupráci.

Vedení školy


 

 

Pracovní místo učitele II. st. - M, F, Ch

Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou příjme od 1. 9. 2020 do svého pracovního  kolektivu  na plný pracovní úvazek učitele/učitelku 2. stupně ZŠ s aprobaci M, F, CH.  Požadujeme kvalifikovanost, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost. 

Žádost se životopisem zasílejte na mail: zscm@zscm.cz nebo nás kontaktujte na tel. 739 056 260.


 

 

Informace k pondělí 25. 5. 2020

Nástup žáků I. stupně ZŠ České Meziříčí do školy od 25. 5. 2020.

Žáci byli rozděleni do skupin v maximálním počtu 15 a byl vypracován časový harmonogram realizované výuky. Zákonným zástupcům byly tyto harmonogramy pro příslušné třídy zaslány. Žádáme o jejich dodržení.

Další pokyny:

Při prvním vstupu žáka do školy bude škola vybírat vyplněná a zákonnými zástupci podepsaná „Čestná prohlášení“.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • S konkrétními zásadami dodržování hygienických opatřeními budou žáci seznámeni ve škole.

 

Vedení školy