Přihlášení

Otevíráme I. stupeň

V souladu s Metodickým pokynem MŠMT je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy - v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.

Pokyny a informace pro zákonné zástupce jsou uvedeny zde.

Další informace vám budou zaslány na žákovský školní e-mail.

Tiskopisy "Čestného prohlášení" budou k dispozici před školou i v den nástupu do školy.


 

Otevírání školy

V souladu s platnou legislativou a platnými nařízeními se naše škola připravuje na postupné znovuotevření.

Nejnovější informace MŠMT o otevírání školy po mimořádných opatřeních v oblasti školství

MŠMT - Harmonogram uvolňování v oblasti školství.

O postupných krocích naší školy budete informováni na našem webu a žáci budou kontaktováni e-mailem.

Od 11. 5. 2020 otevření školy pro žáky 9. ročníku.

Dále probíhá příprava školy na otevření pro 1. stupeň od 25. 5. 2020.


 

Domácí výuka

Vážení rodiče,

informace k domácí výuce žáků najdete v sekci příslušné  třídy. Některé úkoly budou vyučující zasílat žákům na školní mail.

Pro žáky naší školy je zde přihlášení do školního mailu. Přihlašovací údaje znají.

Děkujeme za vaši spolupráci

Vedení školy


 

Informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v ČR

Vážení rodiče,

na základě mimořádného sdělení Ministerstva zdravotnictví jsme povinni až do odvolání uzavřít z níže zmíněných důvodů naši školu, včetně ŠD.

Další informace k této situaci budou vyvěšeny na stránkách školy.

Děkujeme za pochopení

vedení školy


Opatření na území ČR během nouzového stavu naleznete na webu Vlády ČR.

Další informace naleznete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ministerstvo školství zveřejňuje odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají problematiky vyhlášení nouzového stavu na území ČR.

Informace ze Školského informačního portálu Královéhradeckého kraje.


 

STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ ŠKOLY

 


Prázdninové období na naší škole

V této době se v budově školy naplno rozjely stavební práce, které by měly přispět k modernizaci této budovy  V rámci tohoto stavebního projektu dochází k modernizaci učebny fyziky a chemie, stávající jazykové učebny ve 3. NP, k modernizaci učebny pro pracovní činnosti v 1. NP. Dále před školou v prostorách dnešní předzahrádky vznikne venkovní učební prostor, který bude využíván pro výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodovědy, prvouky a dalších předmětů za pěkného počasí, případně tento prostor bude sloužit jako odpočinková zóna pro potřeby školní družiny.  Nejrozsáhlejší součástí projektu je půdní vestavba v prostorách 4 NP.  V těchto místech vznikají nyní 3 nové třídy pro výuku. Jedná se o učebnu jazyků, učebnu ICT a tzv. environmentální učebnu pro výuku přírodovědných předmětů.   Díky stavbě výtahu, který bude umístěn v zadní části budovy, bude mít naše škola bezbariérový přístup. Ukončení celé stavby, včetně dovybavení učeben, je stanoveno na konec dubna 2020.