Přihlášení

Pracovní místo učitele II. st. - M, F, Ch

Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou příjme od 1. 9. 2020 do svého pracovního  kolektivu  na plný pracovní úvazek učitele/učitelku 2. stupně ZŠ s aprobaci M, F, CH.  Požadujeme kvalifikovanost, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost. 

Žádost se životopisem zasílejte na mail: zscm@zscm.cz nebo nás kontaktujte na tel. 739 056 260.


 

 

Informace k pondělí 25. 5. 2020

Nástup žáků I. stupně ZŠ České Meziříčí do školy od 25. 5. 2020.

Žáci byli rozděleni do skupin v maximálním počtu 15 a byl vypracován časový harmonogram realizované výuky. Zákonným zástupcům byly tyto harmonogramy pro příslušné třídy zaslány. Žádáme o jejich dodržení.

Další pokyny:

Při prvním vstupu žáka do školy bude škola vybírat vyplněná a zákonnými zástupci podepsaná „Čestná prohlášení“.

  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

  • S konkrétními zásadami dodržování hygienických opatřeními budou žáci seznámeni ve škole.

 

Vedení školy


  

Otevíráme I. stupeň

V souladu s Metodickým pokynem MŠMT je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy - v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.

Pokyny a informace pro zákonné zástupce jsou uvedeny zde.

Další informace vám budou zaslány na žákovský školní e-mail.

Tiskopisy "Čestného prohlášení" budou k dispozici před školou i v den nástupu do školy.


 

Otevírání školy

V souladu s platnou legislativou a platnými nařízeními se naše škola připravuje na postupné znovuotevření.

Nejnovější informace MŠMT o otevírání školy po mimořádných opatřeních v oblasti školství

MŠMT - Harmonogram uvolňování v oblasti školství.

O postupných krocích naší školy budete informováni na našem webu a žáci budou kontaktováni e-mailem.

Od 11. 5. 2020 otevření školy pro žáky 9. ročníku.

Dále probíhá příprava školy na otevření pro 1. stupeň od 25. 5. 2020.


 

Domácí výuka

Vážení rodiče,

informace k domácí výuce žáků najdete v sekci příslušné  třídy. Některé úkoly budou vyučující zasílat žákům na školní mail.

Pro žáky naší školy je zde přihlášení do školního mailu. Přihlašovací údaje znají.

Děkujeme za vaši spolupráci

Vedení školy