Přihlášení

PODPORA MŠMT VÝUKY PLAVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

MŠMT podpořilo naši školu ve výuce plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této podpory získali žáci naší školy finanční podporu na dopravu na výuku plavání.


 

MLÉKO DO ŠKOL

Od letošního školního roku se mění pravidla projektu MLÉKO DO ŠKOL, do kterého je škola zapojena. V souvislosti s touto změnou budou ochucená mléka dle objednání žáků dodávána až po té, co to projekt umožní – bližší informace zde.

Do té doby budou dodána pro všechny žáky školy ZDARMA (bez objednávání), pouze neochucená mléka, a to max. dva kusy na měsíc a žáka. Škola tato neochucená mléka žákům předá.

O dalším průběhu realizace projektu MLÉKO DO ŠKOL budeme informovat.


 

Kroužek mladých hasičů

Děti,které si vzaly přihlášku do HASIČSKÉHO KROUŽKU, musí ji odevzdat paní učitelce Láskové do 2. října. Každý rok se musí vyplnit registrační list členů,aby byly děti pojištěné.Kroužek bude od listopadu každé úterý od 12.05 hodin.Poplatek za členství ve sboru našeho SDH je 150 Kč.

Peníze bude vybírat paní učitelka Lásková nebo pan Pavel Podstata.

        Mgr. Vladimíra Lásková, vedoucí kolektivu MH

 


 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na pátek 29. září 2017 vedení Základní školy v Českém Meziříčí vyhlašuje  Ředitelské volno.


 

ROZVRHY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2017- 2018

Rozvrhy jednotlivých tříd na školní rok 2017- 2018 děti obdržely od svých třídních učitelů v úterý 5. 9. 2017. V tomto týdnu jsou rozvrhy ještě dále upravovány pro potřeby žáků s VPU.  Finální rozvrhy budou  zveřejněny na stránkách školy od 11. 9. 2017 a o  případných změnách budou žáci informováni od svých třídních učitelů.                                                                                                                     Děkujeme za pochopení


 

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK  2017- 2018 JE NUTNÉ, ABY VŠICHNI STÁVAJÍCÍ I NOVÍ STRÁVNÍCI DODALI ZNOVU VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ DO KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY minimálně 2 dny před prvním přihlášeným obědem. Formulář přihlášky najdete na stránkách školy, případně si je vyzvedněte ve školní jídelně.

Školní jídelna zahajuje svůj provoz vaření pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky  v pondělí 28. 8. 2017.  Jídelní lístek na tento týden bude zveřejněn od 21. 8. 2017 na stránkách školy v sekci školní jídelna

Dne 4. 9.2017 budou mít všichni strávníci, kteří odevzdali přihlášku, svůj oběd odhlášen. V případě zájmu o stravu tento den je nutné si oběd přihlásit do čtvrtka 31. 8. 2017 do 13, 00 hodin.

 

Provozní doba kanceláře školní jídelny je od 6,00 do 14, 30 hodin.


 

OKRESNÍ KOLO ŠTAFETOVÉHO POHÁRU V DOBRUŠCE

V okresním kole 4. ročníku štafetového poháru

                 v Dobrušce naši žáci získali

                        2. místo

 

     a postupují do krajského kola. Gratulujeme !

 

 

Základní škola České Meziříčí, Jana Výravy 219, České Meziříčí

09:55,30

 

8x100 Anna Vojnarová, Pavlína Podstatová, Natálie Francová, Michaela Hlávková, Robert Kopecký, Křeček Matyáš, Michal Šoun, Jan Bouša

02:36,70

 

8x100 Tereza Štěpánová, Tereza Labuťová, Zuzana Černá, Anna Světlíková, Dominik Dyršmíd, Matěj Hájek, Jakub Ševc, Vojtěch Baše

02:18,00

 

8x200 Anna Vojnarová, Pavlína Podstatová, Tereza Štěpánová, Tereza Labuťová, Robert Kopecký, Křeček Matyáš, Dominik Dyršmíd, Matěj Hájek

05:00,60